Triton

Triton Capital to prywatna firma inwestycyjna
Triton Capital skupia się na inwestycjach związanych z biotechnologią, ochroną zdrowia, projektami technologicznymi w zakresie ochrony zdrowia oraz dodatkowo z inwestycjami w nieruchomości i akcje spółek notowanych na giełdach.