POWRÓT NA HOME

Nasze wartości


Strona główna Nasze wartości

U podstaw naszych zasad w Triton Capital leży zaangażowanie w inwestowanie i rozwój swoich ludzi oraz wspieranie dynamicznych, zróżnicowanych i wyjątkowych zespołów zaangażowanych w dzielenie się swoją energią, duchem, etyką i wartościami.

Odpowiedzialność

Celem Triton Capital jest dostarczanie wyjątkowej i trwałej wartości swoim klientom, jednocześnie wnosząc pozytywny wkład w społeczeństwo.

Te podstawy, uważne i holistyczne podejście do biznesu były zawsze naszymi głównymi celami. Wartości te są głęboko zakorzenione w naszej kulturze korporacyjnej i podejściu do inwestowania.

Odpowiedzialność w centrum naszej działalności oznacza, że zajęliśmy się kwestiami środowiskowymi, społecznymi i zarządzania, jeszcze zanim zostały one niedawno zdefiniowane jako ESG.

Podstawowe zasady

Uznajemy kluczowe znaczenie ochrony klimatu, zasobów naturalnych i różnorodności biologicznej naszej planety

Rozumiemy potrzebę wspierania równości szans, integracji, zdrowia i godności dla wszystkich.