POWRÓT NA HOME

Nasze segmenty działalności


Strona główna Nasze segmenty działalności Nieruchomość

Triton Capital poszukuje nieruchomości w obszarach o zróżnicowanym przeznaczeniu, które wymagają znacznych inwestycji kapitałowych i oferują atrakcyjne długoterminowe perspektywy zwrotu dzięki aktywnej repozycjonowaniu

Triton Capital łączy nastawienie na funduszu private equity z doświadczeniem na rynku lokalnym, aby uwolnić maksymalną wartość z każdej ze swoich transakcji, kapitalizując nieefektywność cenową, nakłady kapitałowe, cykle rynkowe w celu generowania silnych zwrotów z inwestycji skorygowanych o ryzyko

Poszukujemy możliwości inwestycyjnych związanych z nieruchomościami w Szwajcarii, Niemczech i Polsce, które oferują atrakcyjne długoterminowe perspektywy osiągane dzięki praktycznym biznesplanom i atrakcyjnym podstawom. Triton Capital spogląda oportunistycznie we wszystkich sektorach z silnym nastawieniem na inwestycje zorientowane na wartość. Zespół koncentruje się na złożonych sytuacjach, w których może wykorzystać swoje unikalne wewnętrzne możliwości do generowania wartości i dostarczania zwrotów.