POWRÓT NA HOME

O Triton


Strona główna O Triton

Triton Capital to prywatna firma inwestycyjna.

Jako firma inwestycyjna pracujemy razem, aby tworzyć długoterminową wartość dla naszych inwestorów, jednocześnie staramy się, aby nasze projekty wpływały pozytywnie na społeczeństwo.

Triton Capital posiada biura w Polsce i Szwajcarii.

Triton Capital nadzoruje firmy i inwestycje zorientowane na wzrost, zawsze kierując się filozofią „aktywnego właściciela”.

Triton Capital skupia się na inwestycjach związanych z biotechnologią, ochroną zdrowia, projektami technologicznymi w zakresie ochrony zdrowia oraz dodatkowo z inwestycjami w nieruchomości i akcje spółek notowanych na giełdach.

Naszym celem jest identyfikacja unikalnych lub niedoszacowanych okazji inwestycyjnych. Zapewniamy firmom wsparcie finansowe i intelektualne przez cały cykl życia inwestycji.